Werkwijze kindercoaching
Voor een eerste kennismaking kom ik bij uw thuis, tijdens deze kennismaking brengen we globaal in kaart wat het probleem is en bespreken we de wederzijdse behoeften en verwachtingen.

Als mijn werkwijze u aanspreekt, kunnen we een vervolgafspraak maken voor een intakegesprek, dit gesprek is bij voorkeur met beide ouders.
Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u per mail een intake formulier waarin ik vragen stel over het kind, over u als ouder, uw gezinssituatie en over de schoolsituatie van uw kind. Samen inventariseren we vervolgens tijdens het intakegesprek de daadwerkelijke hulpvraag en stemmen we af wat we willen bereiken.

Daarna volgt de kennismaking met uw kind, tijdens dit gesprek onderzoek ik hoe het kind zelf het probleem ervaart en wat het hier aan wil veranderen.
Samen met een plan van aanpak wordt dit teruggekoppeld aan uw als ouder.

Na akkoord start vervolgens de coaching die eveneens bij uw thuis in de vertrouwde omgeving van uw kind plaats vindt. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort of het kind zou blokkeren is de coaching op locatie. In een uniek oplossingsgericht en op uw kind aangepast traject, gaan we samen op zoek naar de antwoorden die het kind nodig heeft. Zelf onderzoeken, ondervinden, herkennen, erkennen, inzichten ontwikkelen, verantwoording nemen, oefenen en ervaren staan hierbij centraal.

Voorbeelden van methodieken en creatieve werkvormen die ik hiervoor gebruik zijn:

- knutselen - metaforen handaut handaut
- tekenen - handpoppen
- koken - toverdrankjes maken
- powerverhalen lezen - spelletjes doen
- opdrachtjes maken - en nog veel meer

De coaching wordt creatief en gericht op de interesses van het kind ingezet zodat spelenderwijs de juiste handvaten geboden worden.
Dit geeft een waardevolle aanvulling op het groeiproces van uw kind waardoor het later sterker in het leven staat!